Abychom mohli naše webové stránky dále zlepšovat a abyste mohli plně využít všech jejich funkcí, používáme cookies. Vaším dalším používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.

klub Franchisa

Přihlášení do sekce Franchisa

Obecné pojmy

FRANCHISA

Licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet.

FRANCHISOR

Franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy.

FRANCHISANT

Franchisový příjemce, nabyvatel franchisy.

FRANCHISOVÁ SMLOUVA

Dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem.

FRANCHISOVÝ BALÍK

Souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu.

FRANCHISOVÉ POPLATKY

Platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby.

FRANCHISOVÁ SÍŤ

Obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály.

 


Největší síť komplexních služeb v autoservisu a pneuservisu

Dotazník spokojenosti zákazníka Pneuservis on-line Novinky Kariéra